Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 152/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kluczborku z 2016-02-16

Sygn. akt I Co 152/16

POSTANOWIENIE

dnia 16 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział I Cywilny

Przewodniczący: SSR Monika Kromp

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela – (...) z siedziba w W.

przeciwko dłużniczce - H. G.

o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w związku z przejściem uprawnienia

postanawia:

I.  nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny w dniu 09 maja 2011 r. (sygn. akt (...)) w sprawie z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedziba w W. przeciwko H. G. - na rzecz wierzyciela (...) z siedziba w W.;

II.  zasądzić od dłużniczki A. T. na rzecz (...) Sp. z o.o. we W. kwotę 187,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 120,- zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wykazał przedłożonymi do sprawy dokumentami prywatnymi z podpisami notarialnie poświadczonymi, iż wierzytelność objęta prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanym w dniu 09 maja 2011 r. (sygn. akt (...)) w sprawie z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko H. G., przeszła po powstaniu tytułu egzekucyjnego na rzecz wnioskodawcy – (...) z siedzibą w W.

Tym dokumentem jest w szczególności umowa przelewu wierzytelności z dnia 23 listopada 2015 r. zawarta pomiędzy wierzycielem pierwotnym – Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. i wnioskodawcą tj. (...)z siedzibą w W. wraz z załącznikiem stanowiącym jego integralną część i potwierdzającym obrót wierzytelności wobec dłużniczki, z podpisami notarialnie poświadczonymi, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentującego wnioskodawcę w niniejszym postępowaniu radcę prawnego.

Tym samym mając na uwadze powyższą argumentację oraz działając w oparciu o treść art. 788 §1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania oparto na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., ustalając ich wysokość na kwotę 187,- zł, na którą składały się: koszty poniesionej opłaty sądowej w kwocie 50,- zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł., oraz kwota 120,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patrycja Prask-Matkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kluczborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Kromp
Data wytworzenia informacji: