Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
10

I Co 152/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Co 152/16 POSTANOWIENIE dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Kromp po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela – (...) z siedziba w W. przeciwko dłużniczce - H. G. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w związku z przejściem uprawnienia postanawia: I nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Lu
Czytaj więcej»

I C 822/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Sygn. IC 822/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kromp Protokolant: sekr. sądowy Anna Zwarycz po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Kluczborku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko R. D. o zapłatę I. zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powoda S. we W. kwotę 1.566,79 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 79/100) z odsetkami: 1 ustawow
Czytaj więcej»

I C 1409/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Sygn. IC 1409/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Popiel-Lipska Protokolant: sekr. sądowy Patrycja Prask-Matkowska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Kluczborku sprawy z powództwa Zakładu Administracji (...) Sp. z o.o. w N. przeciwko B. M. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I. nakazuje pozwanemu B. M. aby opróżnił, opuścił wraz z rzeczami reprezentującymi jego pra
Czytaj więcej»

II K 896/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-10-31

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt II K 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2016r. Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział II Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Adrian Mamzer Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Kondracka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2016r. sprawy P. P. - s. I. i E. z domu C. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 29 października 2016r. w K. , pow. K. , woj. (...) działając wbrew przepisom ustawy wniósł na teren imprezy masowej – meczu I
Czytaj więcej»

I Ns 245/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 245/13 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 28.11.2012 r. wnioskodawcy K. W. , S. i W. wnieśli o: ⚫ ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na należącej do K. i S. małżonków W. nieruchomości gruntowej położonej w T. , gmina L. , powiat (...) , województwo (...) , oznaczonej jako działka gruntu nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP l (...) na rzecz (...) S.A. z siedzibą w K. , polegającej na: a. p
Czytaj więcej»

II K 1006/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Sygn. akt II K 1006/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział II Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Łuczków Protokolant sądowy: Małgorzata Jania po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016r. sprawy A. P. s. S. i J. z domu G. , ur. (...) w K. , oskarżonego o to, że: w dniu 2 września 2015r. w K. , woj., (...) , działając zniszczył pięć drzewek ozdobnych Tui i uszkodził 10 kolejnych powodując straty w wysokości 1200 zł na s
Czytaj więcej»

II K 986/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Sygn. akt II K 986/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział II Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Łuczków Protokolant sądowy: Małgorzata Jania po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016r. sprawy A. F. s. G. i M. z domu M. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 16 października 2015r. w miejscowości Ś. , woj. (...) , kierując nóż w stronę B. S. , groził jej pozbawieniem życia, czym wzbudził u pokrzywdzonej uzasadni
Czytaj więcej»

I C 1062/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. IC 1062/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kromp Protokolant: sekr. sądowy Anna Zwarycz po rozpoznaniu w dniu 18 lutego r. w Kluczborku sprawy z powództwa M. S. przeciwko J. S. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I. nakazuje pozwanemu J. S. , aby wraz z rzeczami prawa jego reprezentującymi, opróżnił, opuścił i wydał powodowi M. S. lokal mieszkalny położony w K. prz
Czytaj więcej»

I C 841/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 841/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 07.08.2015 r. powódka P. P. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 70.000,- zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 05 sierpnia 2013 r. na trasie pomiędzy miejscowościami B. i B. , poruszający się na rowerze M. M. (1) został potrącony przez jadącego w tym kieru
Czytaj więcej»

I C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Sygn. IC 1095/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kromp Protokolant: sekr. sądowy Anna Zwarycz po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. w Kluczborku sprawy z powództwa (...) 1 F. w W. przeciwko K. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1095/15 upr UZASADNIENIE Pozwem z 28 maja 2015 r. powód (...) 1 F. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. G. kwoty 137,77 zł
Czytaj więcej»