Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 750/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Kluczborku z 2017-02-13

II Ka 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

oskarżycielka prywatna, oskarżenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • oskarżycielka prywatna, pełnomocnik oskarżycielek, prywatny akt oskarżenia, oskarżenie, kierowanie rozprawą, oskarżyciel prywatny, data i miejsce, pokrzywdzony, konflikt między stronami, znieważenie, zasada prawdy materialna, zwaśnione strony, wnikliwszej kontroli, notatnik służbowy funkcjonariuszy, pozbawiona część, nade wszystko, te sprawy, pośrednictwo rodziców, brak uwzględnienia całokształtu, doniosłe znaczenie dla rozstrzygnięcia
Zobacz»

IX Kz 1258/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2021

Data publikacji: 5 grudnia 2022

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

oskarżenie, oskarżycielka prywatna, umorzenie postępowania karnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • oskarżenie, prywatny akt oskarżenia, oskarżycielka prywatna, poparcie oskarżeń, celu umorzenia, możliwość skierowania, śródmieście w warszawie, pełnomocnik oskarżycielek, oczywisty brak, procedowanie, ewentualny brak, obszerność, umorzenie postępowania karnego, wysuwany zarzut, element społecznej szkodliwości czynu, głębsza ocena, strona internetowa spółki, podstawa do oskarżenia, podmiotowa i przedmiotowa granica, rozprawa na posiedzeniu
Zobacz»

III K 31/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umorzenie postępowania karnego, odpis skrócony aktu zgonu, oskarżenie, przedmiot umorzenia, przestępstwo, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • koszt postępowania w związku, umorzenie sprawy, prokuratura okręgowa w poznaniu, zaistnienie negatywnej przesłanki, akt oskarżenia, umorzenie postępowania karnego, odpis skrócony aktu zgonu, oskarżenie, przedmiot umorzenia, posiedzenie w dniach, odrębne postępowanie, rozpoznanie na posiedzeniu, przestępstwo, czyn, śmierć, popełnienie przestępstwa, obrońca, dom, postanowienie, skarb państwa
Zobacz»

IV Ka 433/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

oskarżycielka prywatna, oskarżenie prywatne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • oskarżycielka prywatna, akt oskarżenia, oskarżyciel, spotkanie, opis czynów, rejonowy poznań, rozszerzenie oskarżenia, nowy czyn, stare miasto, obrońca, portal, sprawa z oskarżenia prywatnego, osobne postępowanie, strona w internecie, konfrontacja świadka, oskarżenie prywatne, alkohol, porządek dzienny, najdalej posunięta ostrożność, przeprowadzenie konfrontacji
Zobacz»

V Ka 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

oskarżycielka prywatna, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • oskarżycielka prywatna, pokrzywdzony, zeznanie oskarżycielki prywatnej, pomawianie, zasadniczy moment, drzwi, notatka policji, czyn, zdarzenie, umorzenie postępowań, fantazja, obrońca, obdukcja lekarska, decyzja życiowa, cech osobowościowy, sfera, sad i instancja, warunkowe umorzenie postępowania karnego, ocena dowodów, analiza
Zobacz»

IV Ka 667/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 5 września 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżycielka prywatna, mundur, funkcjonariuszka, oskarżenie, akt oskarżenia, nieujawnione źródła, bogactwo, stypendium naukowe, czyn, syn stron, pełnienie służby w służbie, zachowanie oskarżycielki, obrońca, służba w służbie więziennej, zniesławienie, kara, świadek w procesach, grzywna, wiersz, centralny zarząd służby
Zobacz»

II Ka 298/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżycielka prywatna, ortopeda, lek, nowa opinia, nagranie dźwięku, postępowanie prowadzone w trybie, ocena i pogląd, pokrzywdzony, obrońca, instytut ekspertyz sądowych, przedmiotowa opinia, zakres ortopedii i traumatologia, kość promieniowa, przedmiot opinii biegłych, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, opłata za drugą instancję, opiniowanie, zeznanie oskarżycielki prywatnej, przeprowadzone sprawy, wyrok sądu apelacyjny
Zobacz»

VI Ka 520/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dane osobowe, kradzież, opiekunka, oskarżenie, oskarżycielka prywatna, obrońca, rozmowa telefoniczna, prywatny akt oskarżenia, oskarżyciel prywatny, zakończenie współpracy, pomówienie, zakres czynów, wypowiedź świadków, pytanie, społeczna szkodliwość czynu, trakcie rozmów, mail, wniosek dowodowy o przesłuchania, opis czynów, spółka
Zobacz»

VI Ka 536/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 12 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżenie, umorzenie postępowań, punkt, akt oskarżenia czynu, utrzymanie syna, bezwzględna przyczyna odwoławcza, konieczność umorzenia, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, postępowanie karne o czyny, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, postępowanie karne, obowiązek płacenia, płacenie alimentów, pozbawienie wolności, podstawa do umorzenia, podstawa zaskarżonego orzeczenia, przestępstwo, sitarz, odniesienie do czynu, tożsame przestępstwo
Zobacz»

IV Ka 656/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak skargi uprawnionego oskarżyciela, pokrzywdzony, osoba najbliższa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, naruszenie czynności narządów ciała, ręka w klatkę piersiową, zmiana ustawy o przeciwdziałaniu, faktyczne przebywanie, stosunek przysposobienia, postępowanie niedopuszczalne, oskarżycielka prywatna, wystąpienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej, klatka piersiowa i kończyna, oskarżenie, wydanie orzeczenia w oparciu, prawem tryb, dokonanie przez sąd rejonowy, przesłanki materialne, obrońca, część dyspozytywna
Zobacz»

IV Kz 1080/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 15 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, oskarżenie, oskarżenie posiłkowe, umorzenie dochodzenia, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, umorzenie postępowania karnego, odmowa wszczęcia dochodzenia, postępowanie karne z oskarżenia, pokrzywdzony, dochodzenie o czyn, odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego, postanowienie, przedmiot umorzenia, centrum, osoba uprawniona do wystawienia, postanowienie przez sąd, opłata za postępowanie odwoławcze, pouczenie o możliwości, zaskarżone postanowienie, wystawienie dokumentu
Zobacz»

II AKz 448/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powtórne wydanie, postanowienie o odmowie wszczęcia, oskarżenie, umorzenie postępowań, kodeks postępowania karnego, pokrzywdzony, postanowienie o umorzeniu, postanowienie, postępowanie karne, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, wszczęcie dochodzenia, ponowne umorzenie, obligatoryjne umorzenie, umorzenie postępowania w wypadku, umorzenie śledztwa, decyzja sądowa, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, zażalenie wniesione przez pełnomocnika, spójnik, oskarżyciel subsydiarny
Zobacz»

VI Ka 468/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżenie prywatne, obrońca, czyn, pokrzywdzony, wola ścigania, objęcie ściganiem, interes społeczny, warszawa, akt oskarżenia, skarga uprawnionego oskarżyciela, oskarżony stan, ściąganie, wyjaśnienie oskarżone i zeznanie, bezwzględna przyczyna odwoławcza, południe, postanowienie o zmianie zarzutów, wyraźne uzasadnienie, występek, pisemne uzasadnienie zaskarżonego wyroku, etap postępowania przygotowawczego
Zobacz»

II AKz 348/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2010

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżenie, oskarżyciel subsydiarny, pokrzywdzona spółka, subsydiarny akt oskarżenia, umorzenie postępowań, prawomocnie zakończone postępowanie przygotowawcze, ponowne umorzenie śledztwa, postanowienie o umorzeniu śledztwa, wniesienie aktu oskarżenia, oczywisty brak faktycznych podstaw, brak faktycznych podstaw oskarżenia, akt oskarżenia w trybie, umorzenie postępowania w wypadku, powtórne wydanie, decyzja sądowa, kodeks postępowania karnego, poprzednie postanowienie, postanowienie, pokrzywdzony podmiot, umorzenie postępowania przygotowawczego
Zobacz»

VII Ka 938/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2022

Data publikacji: 8 marca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowania w odniesieniu, akt oskarżenia, oskarżenie, odniesienie do czynu, umorzenie postępowań, warunkowe umorzenie postępowania, powodów uchylenia, środki karne, społeczna szkodliwość czynu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, powodów uznania, ustalenie faktów, nietrzeźwość, stan wysoki, stopień społecznej szkodliwości, kierunek i zakres zaskarżenia, wydruk mapy, utrzymanie w mocy, oskarżony czyn, formularz
Zobacz»

IV Ka 413/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzony, umorzenie postępowania przygotowawczego, oskarżona kwota, umorzenie postępowań, łapówka, kara, umorzone postępowanie, załatwienie sprawy, korzyść majątkowa, decyzja o umorzeniu, podżeganie, postanowienie o umorzeniu, postanowienie o podjęciu, pośrednictwo w załatwieniu, urząd miasta, zakres czynów, odpowiedzialność karna, rozporządzenie mieniem, możliwość załatwienia, znikomy stopień społecznej szkodliwości
Zobacz»

VI Ka 1058/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • północ, zniewaga, subsydiarny akt oskarżenia, czyn, pokrzywdzony, warszawa, kara, oskarżenie prywatne, oskarżyciel prywatny, umorzenie postępowań, wyłączenie z mocy prawa, wydanie orzeczenia o umorzeniu, bezwzględna podstawa odwoławcza, dwuletni syn, wyzywające zachowanie, udział w wydaniu orzeczenia, kwestia incydentalna, bezwzględna przyczyna odwoławcza, miesiąc pozbawienia wolności, podstawa treści
Zobacz»

II AKz 89/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • jakość dostarczonych drzewek, umorzenie postępowań, dobro prawne, zażalenie pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, znamiona czynu zabronionego, choinka, konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia, subsydiarny akt oskarżenia, zła jakość, złożenie fałszywe zeznanie, brak znamion czynu, zwolnienie z długu, obecny etap, oskarżenie, ewentualna negatywna przesłanka, wieloaspektową ocenę, rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie wiarygodności, umorzenie postępowania na posiedzeniu
Zobacz»

IV Ka 484/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 26 października 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzony, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, umorzenie postępowań, umorzenie postępowania przygotowawczego, przestępstwo, ogniwo pośrednie, czyn, subsydiarny akt oskarżenia, oskarżenie, bezpośredniość naruszenia, zagrożenie dobra prawnego, stadium procesu, obrońca, zespół znamion, status, uprawnienie procesowe, nieprawdziwe zeznanie w sprawie, indywidualne dobro, postanowienie sądu najwyższe, uczestnik postępowania sądowego
Zobacz»

II K 406/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Otwocku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oskarżenie, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, umorzenie postępowań, dochodzenie w sprawie, pokrzywdzony, miesięczny termin, prokuratura rejonowa, ponowne umorzenie, status oskarżycieli, udział oskarżyciela subsydiarnego, sprawa o sygnaturze, powtórne wydanie, właściwe pouczenie, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, umorzenie postępowania przygotowawczego, termin na wniesienie, sprawa o przestępstwa, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, postanowienie, pouczenie o możliwości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Rojowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kluczborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Radisław Anapolski
Data wytworzenia informacji: